Nếu bạn đang sử dụng giao diện dành cho website giới thiệu dự án thì đây là nội dụng bạn nên biết để xây dựng website của mình hiệu quả hơn.

Về cơ bản, một website giới thiệu dự án sẽ liên tục đăng lên các dự án (chính là các Bài viết), các dự án này sẽ được phân loại theo từng Chuyên mục. Nếu bạn chưa biết Bài viết và Chuyên mục là gì hãy chịu khó đọc bài hướng dẫn này

Theo đó, để bắt đầu, các bạn cần

  1. Sử dụng chức năng quản lý Chuyên mục để phân loại các dự án của bạn.
  2. Sử dụng chức năng quản lý Bài viết để bắt đầu đăng dự án của bạn, khi đăng nhớ chọn Chuyên mục cho dự án.
  3. Bạn có thể tạo các Trang con ví dụ Trang chủ hoặc Giới thiệu hoặc Liên hệ để người đọc có thể hình dung được sản phẩm, dịch vụ và chuyên môn của bạn.
  4. Cuối cùng, sử dụng chức năng Quản lý Logo/Menu để tùy biến website của bạn

Nếu bạn sử dụng giao diện mẫu có sẵn trên WebDela, thường cũng sẽ đi theo cấu trúc này, tuy nhiên mỗi giao diện sẽ có một vài điểm khác biệt tùy mục đích và lĩnh vực nhưng những khác biệt này không quá lớn. Hãy liên hệ với WebDela nếu bạn gặp bất cứ khó khăn nào.

 

Cám ơn vì đã lựa chọn WebDela cho website của bạn.
Dưới đây là các hướng dẫn cơ bản để bạn có thể bắt đầu xây dựng và quản trị website của mình.

Cơ bản về WebDela

Bạn dùng giao diện mẫu?